Åklagarmyndighetens

Om rättsprocessen

Brottsoffer eller misstänkt?

Under den här avdelningen på webben har Åklagarmyndigheten samlat information som riktar sig direkt till den som besöker vår webbplats för att söka information om vad som händer den som utsatts för brott, är misstänkt för att ha begått ett brott eller har kanske blivit vittne till ett brott.

Företagsbot

En företagsbot är ingen påföljd i egentlig mening utan en annan särskild rättsverkan av brott som kan vidtas vid brott i näringsverksamhet.

Ett väl fungerande rättsväsende är en av grunderna för det demokratiska samhället. Rättssäkerhet innebär att enskilda ska kunna lita på lagstiftningen, myndigheterna och domstolarna. Åklagarmyndigheten är en del av rättskedjan som består av polis, åklagare, domstol och kriminalvård.

Under den här sektionen beskriver vi lite närmare hur rättsprocessen ser ut, framför allt vilken roll åklagaren har i de olika delarna av processen och vilken myndighet som gör vad.

Under den här sektionen på vår webbplats kan du också läsa mer om vad som gäller för den som drabbats av ett brott, är misstänkt, blivit vittne till ett brott eller är anhörig.