Åklagarmyndighetens

Upphandlingar

Som statlig myndighet är Åklagarmyndigheten skyldig att upphandla enligt de regler som finns i Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) - LOU.

LOU bygger i sin tur på EG-rätten och de grundläggande principer som gäller för all offentlig upphandling inom EU.

Pågående upphandlingar

Åklagarmyndighetens upphandlingar annonseras i upphandlingsverktyget TendSign.com. Över tröskelvärdet publiceras de även i den europeiska upphandlingsdatabasen TED.

Klicka på länken till höger för att se vilka upphandlingar som pågår just nu.