Åklagarmyndighetens

Om statistiken

Ansvaret för kriminalstatistik

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är statistikmyndighet för kriminalstatistik. Det innebär att de samlade uppgifterna om bland annat samtliga polisanmälda brott och påföljder publiceras av BRÅ.

Många brott som anmäls till polis går inte vidare till åklagare. Detta beror på att polisen kan besluta att inte inleda eller lägga ner en brottsutredning innan Åklagarmyndigheten får kännedom om brottet, varför de inte ingår i Åklagarmyndighetens statistik. Myndighetens siffror innehåller endast de brott där åklagare är förundersökningsledare eller där det finns en misstänkt person och polisen färdigställt brottsutredningen.