Åklagarmyndighetens

Lagföring

Åklagarmyndighetens uppdrag är att se till att de personer som har begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring.

Ett av Åklagarmyndighetens verksamhetsmål är att kvaliteten i handläggningen av brottmål ska vara hög och jämn över riket. Ett sätt att mäta detta är att följa antal och andel lagföringar. Lagföring vid Åklagarmyndigheten innebär vanligen att en person blivit åtalad med innefattar även utfärdande av strafföreläggande, åtalsunderlåtelse och företagsbot.