Åklagarmyndighetens

Begrepp inom kriminalstatistiken

I redovisningar av kriminalstatistik används olika begrepp i olika sammanhang. Inom åklagarväsendet finns statistik på tre nivåer: ärende, misstänkt och brottsmisstanke.

Ett ärende kan innehålla en eller flera misstänkta personer som var och en misstänks för ett eller flera brott. Till ett ärende förs vanligtvis de brottsmisstankar och misstänkta som ska ha gemensam handläggning och därmed tas upp vid samma tillfälle under en eventuell rättegång.

I genomsnitt innehåller ett ärende mellan två och tre brottsmisstankar. Det vanligaste är att ärendet innehåller en person som är misstänkt för ett brott, men ibland kan också många personer vara misstänkta för ett stort antal brott i ett och samma ärende. Åklagaren fattar beslut om varje enskild brottsmisstanke.

Många brott som anmäls till polis går inte vidare till åklagare, varför de inte ingår i denna statistik. Åklagarmyndighetens siffror avser endast de brott där åklagare är förundersökningsledare eller där en misstänkt person finns och åklagare beslutar i åtalsfrågan. 

Den samlade kriminalstatistiken innehållande bl.a. samtliga polisanmälda brott och påföljder publiceras av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Se länk i högerspalten.