Åklagarmyndighetens

Samarbete mellan myndigheter

Åklagare och polis

Polisen leder förundersökningar, dvs. brottsutredningar, vid mindre allvarliga brott som snatterier, trafikbrott och stöld. Dessutom är polisen oftast förundersökningsledare under spaningsskedet, när man fortfarande utreder vem som kan misstänkas för brottet.

Åklagare är förundersökningsledare

• när den misstänkte är frihetsberövad, dvs. anhållen eller häktad

• när våld eller hot inom familjen eller mot nära anhöriga kan misstänkas

• när den misstänkte är 15-17 år

• när brottsoffret är under 18 år

• när det gäller grov eller komplicerad brottslighet.

Även när en åklagare leder förundersökningen är det polisen som på begäran av åklagaren genomför de praktiska utredningsåtgärderna, som förhör med misstänkta och vittnen, insamling av teknisk bevisning mm. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan polis och åklagare.

Åklagare, polis och socialtjänst

För unga lagöverträdare, dvs. ungdomar under 18 år, gäller särskilda regler. Bland annat ska ärendena handläggas snabbt. Åklagarmyndigheten har regeringens uppdrag att skapa en rutin för samverkan på lokal nivå mellan rättsväsendets myndigheter och socialtjänsten i frågor om mål med unga lagöverträdare.

Ungdomsåklagarna vid varje åklagarkammare är sammankallande i den lokala samverkan och är regional kontaktperson för polis och socialtjänst.

Länk i högerspalten till sida om ”ungdomsbrott” under ”Om brotten”: