Åklagarmyndighetens

ÅM 2016/4836 Våldtäkt, mindre grov?

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva när en våldtäkt kan anses mindre grov.