Åklagarmyndighetens

Dokument

Här finns bland annat Åklagarmyndighetens författningar, rapporter, riktlinjer och rättspromemorior samlade. Välj specifik dokumentkategori här nedan eller se de senast publicerade dokumenten i listan längst ner på denna sida.

Du har tillgång till alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Om du vill få tag på ett speciellt ärende kan du ringa eller besöka oss. Vet du att handlingen eller ärendet hör till en speciell åklagarkammare kan du vända dig direkt till den kammaren, annars kan du kontakta registratorskontoret på huvudkontoret.

Mer information om vad som gäller för våra dokument.

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial som broschyrer och faktablad från Åklagarmyndigheten.

Ordningsbotskatalog

Riksåklagaren beslutar föreskrifter om ordningsbot för vissa brott. Dessa föreskrifter meddelas med stöd av ett bemyndigande i 48 kap. 14 § rättegångsbalken. Ändringar kungörs i Svensk författningssamling (SFS). Välj sortering "A-Ö" i listan för att se bilagorna i nummerföljd.

Tilldelningsbeslut

Alla varor och tjänster som köps in upphandlas av konkurrerande parter på den öppna marknaden.Här finns tilldelningsbeslut för varje upphandling (ej avrop). Se mer information under sektionen "Om oss" / "Upphandling".

Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Remissvar

Här finns Åklagarmyndighetens remissvar från de senaste två åren publicerade. Söker du äldre remissvar kontakta informationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

Riktlinjer

Här finns Riksåklagarens riktlinjer (RåR) och Åklagarmyndighetens riktlinjer (ÅMR)

Rättspromemorior

Rättslig information som framför allt Åklagarmyndighetens tre utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av goda och mindre goda rutiner samt tips och råd.

Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Visa alla senaste dokument