Åklagarmyndighetens

Säkerhetsarbete

Åklagarmyndigheten har de senaste åren intensifierat säkerhetsarbetet och särskilt uppmärksammat otillåten påverkan (påtryckningar vid myndighetsutövning, t.ex. trakasserier mot åklagare).

Enligt en BRÅ-rapport är åklagarna den yrkesgrupp i rättsväsendet som i störst utsträckning drabbas av detta och en av förklaringarna är den ökade ambitionen mot den grova organiserade brottsligheten.

Åklagarmyndigheten har experter som på heltid arbetar med säkerhetsfrågorna. De arbetar med flera långtgående projekt som alla bidrar till att stärka de anställdas säkerhet. Som exempel kan nämnas att en omfattande och övergripande säkerhetsanalys har gjorts och att säkerhetsansvariga har utbildats på varje åklagarkammare. Personsäkerhetsprogrammet är också ett led i det strategiska arbetet.