Åklagarmyndighetens

Hitta rätt myndighet

Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Här i vänsterspalten har vi listat några ämnen och till höger anges vilken myndighet de hör till.

Ämne

Myndighet

Alkohol och droger

 

Utandningsprov för alkohol

Polisen

Narkotikaanalys

Rättsmedicinalverket

Anhållan

 

Vem har rätt att anhålla?

Åklagarmyndigheten

Vem beslutar om häktning?

Åklagarmyndigheten

Beslag

 

 Vem har rätt att beslagta vid misstanke om brott?

Polisen

 Vad händer när åklagaren har hävt beslaget?

Polisen

Brottsofferfonden

 

Vem kan söka projektpengar från Brottsofferfonden?

Brottsoffermyndigheten

Brottsutredning

 

Vem beslutar om att lägga ner en förundersökning?

Åklagarmyndigheten

När leder en åklagare förundersökningen?

Åklagarmyndigheten

Varför väcks inte åtal om brott har begåtts?

Åklagarmyndigheten

Domar och lagar

 

Rättsinformation

Lagrummet

Lagar

Riksdagen

Hur överklagar man en dom?

Sveriges Domstolar

Hur får man tag i en domsakt på en dömd person?

På respektive tingsrätt (Sveriges Domstolar)

Ekonomisk brottslighet

 

Allmänt om ekobrott

Ekobrottsmyndigheten

Vem svarar på frågor om penningtvätt?

Polisen

Vem utreder mutor och korruptionsbrott?

Riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten

Försvunna personer

 

Hur många personer anmäls försvunna i Sverige?

Brottsrummet.se (Brottsförebyggande rådet)

Försvunna personer i utlandet

Utrikesdepartementet

Häkte

 

Att vara häktad

Kriminalvården

Internationellt

 

Europeisk brottsstatistik

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

Hur driver man ett mål till Europadomstolen?

Sveriges Domstolar

Rättegång

 

Hur går en rättegång till?

Sveriges Domstolar

Hur går en brottsmålsförhandling till vid en tingsrätt?

Sveriges Domstolar

Offentlig försvarare

Åklagarmyndigheten

Offentlig målsägandebiträde

Åklagarmyndigheten

Vilken domstol tillhör du?

Sveriges Domstolar

Vittna i rättegång

Åklagarmyndigheten

Stöd inför rättegång för brottsoffer

Sveriges Domstolar

Stöd inför rättegång för brottsoffer

Brottsoffermyndigheten

Stöd inför rättegång för åtalad

Sveriges Domstolar

Stöd inför rättegång för vittne

Sveriges Domstolar

Stöd inför rättegång för vittne

Brottsoffermyndigheten

Rådgivning inför rättegång

Sveriges Domstolar

Skadestånd och ersättning

 

Hur och varför betalar man skadestånd?

Sveriges Domstolar

Hur får man ut sitt skadestånd?

Brottsoffermyndigheten

Vem har rätt till brottskadeersättning?

Brottsoffermyndigheten

Hur ansöker man om brottsskadeersättning?

Brottsoffermyndigheten

Statistik

 

Hur många brott anmäls?

Brottsförebyggande rådet

Straff och böter

 

Vilka straff som finns och vad de innebär (villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse)

Kriminalvården

Fängelse

Kriminalvården

Rättspsykiatrisk vård

Socialstyrelsen

Ungdomar (under 18 år)

Statens institutionsstyrelse

Frågor om straff och böter

Polisen

Strafföreläggande

Åklagarmyndigheten

Åtalsunderlåtelse

Åklagarmyndigheten

Fotboja eller skyddstillsyn?

Kriminalvården

 Hur betalar man sina böter?

Polisen

Rättpsykiatrisk undersökning

Rättsmedicinalverket

 Hur länge finns ett brott i belastningsregistret?

Polisen

Trafikbrott

 

Indraget körkort

Transportstyrelsen

Utsatt för brott

 

Från anmälan till rättegång

Brottsoffermyndigheten

Stöd för brottsoffer/vittne

Brottsoffermyndigheten

Vem kan få målsägandebiträde?

Sveriges Domstolar

Vem kan få målsägandebiträde?

Åklagarmyndigheten

Särskilda företrädare för barn

Sveriges Domstolar

Särskilda företrädare för barn

Åklagarmyndigheten

Skadestånd och brottsskadeersättning

Brottsoffermyndigheten

Vem kan få rättshjälp?

Sveriges Domstolar

Åklagare

 

Vad arbetar åklagaren med?

Åklagarmyndigheten

Åtal/stämning

 

Vem fattar beslut om åtal?

Åklagarmyndigheten