Åklagarmyndighetens

Kriminella grupper och kriminella nätverk

Som fenomen är organiserad brottslighet ingenting nytt: maffian i Italien och brottssyndikaten i Chicago är välkända företeelser. Under de senaste 15-20 åren har den internationella organiserade brottsligheten utvecklats dramatiskt och blivit alltmer global.

Större än Sveriges BNP

Den organiserade brottslighetens globala omsättning beräknas till mellan 500 och 1 500 miljarder dollar om året. Enbart narkotikahandeln står för cirka 200-400 miljarder dollar och är enligt de flesta beräkningar världens näst största "näring" efter vapenhandeln. Den är större än Sveriges bruttonationalprodukt och större än bil- eller oljeindustrin.

Grupper och nätverk

I Europa skiljer polismyndigheterna mellan organiserade kriminella grupper och kriminella nätverk. Ett typiskt exempel på organiserade kriminella grupper är den sicilianska maffian.

De kriminella nätverken är däremot löst sammansatta horisontella organisationer som består av kriminella individer eller grupper av kriminella. Sammansättning och personkrets i nätverken kan variera från brott till brott. De allra flesta kriminella i Sverige har någon anknytning till något kriminellt nätverk.

Specialister och generalister

I Sverige talas i dag också om kriminella specialister och kriminella generalister. Specialister begår en viss typ av brott, som smuggling, ekonomisk brottslighet och människohandel. Generalisterna begår olika typer av brott och här finns någon form av gemensam nämnare såsom samma etniska ursprung, medlemskap i kriminella organisationer eller att de kommer från samma område. Kriminella generalister är t.ex. mc-gäng, fängelsegäng och olika etniska ligor.