Åklagarmyndighetens

Arbetet på de internationella kamrarna

Den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande och omfattande. Därför måste åklagarverksamheten vara samordnad och inriktad på samverkan.

Verksamheten vid de tre internationella åklagarkamrarna samordnas i en operativ samordningsgrupp. Den leds av chefen för Internationella åklagarkammaren Stockholm, som också företräder Åklagarmyndigheten vid kontakter med centrala företrädare för andra myndigheter och organisationer. Mycket av myndighetssamarbetet sker i Operativa rådet, som är ett samarbetsorgan mot den grova organiserade brottsligheten och som leds av Polisen. I rådet sitter också representanter för Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Säkerhetspolisen.

Den mest komplicerade brottsligheten

De internationella åklagarkamrarna handlägger mål och ärenden som kräver särskild kompetens, dvs. den mest komplicerade brottsligheten som kan kräva särskilda arbetsmetoder och ofta ett omfattande internationellt samarbete, men också den mer komplicerade nationella organiserade brottslighet som har förgreningar i stora delar av landet. Under senare år har rutiner för samverkan med aktörerna i Operativa rådet utvecklats.

Människohandel och grova narkotikabrott

Till den brottslighet som de internationella åklagarkamrarna utreder efter beslut i Operativa rådet hör grova våldsbrott av kriminella gäng, grova narkotikabrott och grova vapenbrott. Annan tyngre brottslighet de internationella kamrarna handlägger är t.ex. investeringsbedrägerier, människohandel och smugglingsbrott. Särskild uppmärksamhet riktas åt utredning av människohandel, hatbrott och korruptionsbrott. På Internationella åklagarkammaren Stockholm finns en särskild grupp åklagare som utreder dessa brott.