Åklagarmyndighetens

Miljöbrott

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inrättades den 1 januari 2009 som en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten.

 Vid enheten handläggs ärenden om

  • brott mot miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter,
  • arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen,
  • brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg med tillhörande förordningar och föreskrifter
  • miljöbrottslighet som åtalas med stöd av annan primär lagstiftning, t.ex. brottsbalken,
  • grova jaktbrott avseende de fredade rovdjuren.

Chef för Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål är chefsåklagare Kristina Falk Strand. Riksenheten har kansliort i Malmö.

Riksenheten bedriver verksamhet på sju ställen i landet: Malmö, Göteborg, Växjö, Jönköping, Nyköping, Stockholm och Östersund. Varje arbetsställe har ett geografiskt ansvarsområde.