Åklagarmyndighetens

Olika brottstyper

Här berättar vi mer om några olika typer av brott som åklagare handlägger. Läs mer om dessa brott på sidorna här i vänsterspalten.