Åklagarmyndighetens

Förhör med Julian Assange nästa vecka

2016-11-07
Julian Assange kommer att förhöras på Ecuadors ambassad i London måndag den 14 november. Ecuador har beviljat den svenska framställningen om rättslig hjälp i brottmål och förhöret genomförs av en ecuadoriansk åklagare. Den svenska biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, och en svensk polisinspektör tillåts närvara vid förhöret. Ett DNA-prov kommer också att tas, under förutsättning att Julian Assange samtycker till detta.

Resultatet av förhöret kommer vid en senare tidpunkt att redovisas skriftligt från Ecuador till de svenska åklagarna. När denna redovisning skett kommer åklagarna att ta ställning till den fortsatta förundersökningen.

Ingrid Isgren kommer inte att ge några intervjuer under besöket i London. Eftersom det är fråga om en pågående förundersökning, råder sekretess. Sekretess gäller också enligt ecuadoriansk lag för de utredningsåtgärder som vidtas på ambassaden. Därför kan åklagarna heller inte efteråt lämna någon information kring detaljer i utredningen.

– Det är värdefullt att förundersökningen nu kan föras framåt genom att förhör med den misstänkte kan komma till stånd, säger överåklagare Marianne Ny som ansvarar för utredningen.

Presstjänsten 010-562 50 20

Aktuella pressmeddelanden

 • Status i ärende med polisskjutning

  Förundersökningen om händelsen där en 20-årig man sköts till döds av polis på morgonen den 2 augusti i Stockholms innerstad fortsätter. Åklagaren väntas fatta beslut i början av 2019.

  Läs mer

  Förundersökningen om händelsen där en 20-årig man sköts till döds av polis på morgonen den 2 augusti i Stockholms innerstad fortsätter. Åklagaren väntas fatta beslut i början av 2019.

  Utredningen syftar till att klargöra vad som hände i samband med skjutningen. Förhör med flera personer och tekniska undersökningar har genomförts. – Vi sammanställer och analyserar det omfattande utredningsmaterialet. När det arbetet är klart kommer jag att fatta beslut. Det är viktigt att utredningen kan genomföras metodiskt och grundligt på sedvanligt sätt, säger förundersökningsledare Martin Tidén. När åklagaren fattar beslut kommer det att kommuniceras via ett pressmeddelande.  Åklagaren har i nuläget inga fler upplysningar att lämna i ärendet.

  Läs mer
 • Kvinnors vittnesmål viktiga vid krigsbrott

  I dag delas Nobels fredspris ut till Nadia Murad och Denis Mukwege för deras arbete med att få ett slut på användning av sexuellt våld som ett vapen i väpnade konflikter. I Sverige finns krigsbrottsåklagare som har utbildats särskilt i att utreda dessa brott.

  Läs mer

  I dag delas Nobels fredspris ut till Nadia Murad och Denis Mukwege för deras arbete med att få ett slut på användning av sexuellt våld som ett vapen i väpnade konflikter. I Sverige finns krigsbrottsåklagare som har utbildats särskilt i att utreda dessa brott.

  I dag delas Nobels fredspris ut till Nadia Murad och Denis Mukwege för deras arbete med att få ett slut på användningen av sexuellt våld som ett vapen i väpnade konflikter. På Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet arbetar åklagare med särskild inriktning på att utreda krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. Sverige bedriver också ett nära samarbete med andra europeiska länder för att utreda och lagföra förövare som kan befinna sig inom EU. – Vi delar ordföranden i Nobelkommitténs budskap om att kvinnor som används som ett vapen i konflikter behöver skydd och att deras förövare måste ställas till svars. Det är av stor vikt att dessa frågor uppmärksammas och även att det blir känt att vi i Sverige kan åtala för dessa brott, oavsett var de är begångna, säger chefsåklagare Lise Tamm.  Att utreda sexuellt våld i väpnade konflikter kräver särskild kompetens – både för att upptäcka brotten och för att de ska kunna utredas. De svenska krigsbrottsåklagarna, som har utbildats särskilt i att utreda sexuellt våld i väpnade konflikter, menar att det är mycket viktigt att även kvinnliga målsägare kommer till tals i utredningar om krigsförbrytelser och andra internationella brott. – Vi tror att det fortfarande finns förövare och offer i Europa som vi inte har kännedom om. Kvinnors vittnesmål är oerhört betydelsefulla, både för att belysa eventuellt sexuellt våld men också för att påvisa de fulla konsekvenserna av de mest allvarliga brotten som svensk och internationell rättsordning känner. De här utredningarna är komplicerade och kräver tålamod men ambitionen är hög i Sverige, säger kammaråklagare Reena Devgun som är samordnare för Sveriges krigsbrottsåklagare. Har du information som du vill lämna till svenska myndigheter, kontakta polisen, se https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/krigsbrott/ Kontakt Chefsåklagare Lise Tamm, 010-562 54 48 Kammaråklagare Reena Devgun, 010-562 57 62

  Läs mer
 • Tisdag den 11 december håller åklagaren pressträff om överprövningen som rör en kirurg som tidigare varit anställd på Karolinska universitetssjukhuset där han utfört operationer av luftstrupar.

  Kirurgen var delgiven misstanke om tre fall av vållande till annans död, grovt brott, alternativt vållande till kroppsskada, grovt brott och ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott. Operationerna utfördes 2011-2013. Förundersökningen lades ned den 12 oktober 2017. En målsägande och anhöriga till två andra målsägande som numera är avlidna, begärde ärendet överprövat. Utvecklingscentrum Göteborg inledde i december 2017 en granskning av hela ärendet, som totalt rör fyra målsägande. Den 11 december fattar överåklagare Mikael Björk beslut i ärendet. Antingen delar överåklagaren den tidigare åklagarens bedömning att det var riktigt att lägga ned förundersökningen. Då avslutas ärendet med det beslutet. Eller så beslutar överåklagaren att ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas och att förundersökningen återupptas.   Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum tisdag den 11 december klockan 11, på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. Insläpp från 10.30. Ta med presslegitimation eller intyg från redaktion. Observera att endast ackrediterade journalister kan närvara. Anmäl dig till [email protected] senast måndag den 10 december kl. 16. Medverkar gör överåklagare Mikael Björk. Tillfälle för intervju med åklagaren kommer att erbjudas i samband med pressträffen. Åklagaren kommer inte att ha möjlighet att boka in intervjuer vid annan tidpunkt än denna. Engelsk tolk kommer att finnas tillgänglig vid efterföljande intervjuer för att tolka från engelska till svenska och vice versa. Välkommen med din anmälan.

  Läs mer
 • Åklagare har i dag väckt åtal mot en man som misstänks ha mördat sin fru och sina två barn i Västra Frölunda i Göteborg tidigare i år.

  Tidigt på morgonen den 2 september 2018 ringde den nu åtalade mannen till polisen och berättade att han dödat sin fru och sina två barn. Polis och ambulans var snabbt på plats och kunde konstatera att det i den gemensamma bostaden fanns en avliden kvinna och två avlidna minderåriga barn. Mannen har därefter genomgått en rättspsykiatrisk utredning. I dag har åtal väckts i ärendet. – Mannens uppgifter om att det var han som dödade sin familj får starkt stöd av vad som framkommit under förundersökningen. Han synes ha drabbats av psykisk ohälsa vilket lett till att han begått de ofattbara gärningarna, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson. Åtalet är inlämnat till Göteborgs tingsrätt, målnummer B 11646-18. Huvudförhandling i Göteborgs tingsrätt börjar den 17 december och fortsätter den 19 december. Kontakt Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson är tillgänglig per telefon i dag 7 december kl 11.30-12.30 på telefon 010-5627069.

  Läs mer
 • Tisdag den 11 december håller åklagaren pressträff om överprövningen som rör en kirurg som tidigare varit anställd på Karolinska universitetssjukhuset där han utfört operationer av luftstrupar.

  Kirurgen var delgiven misstanke om tre fall av vållande till annans död, grovt brott, alternativt vållande till kroppsskada, grovt brott och ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott. Operationerna utfördes 2011-2013. Förundersökningen lades ned den 12 oktober 2017. En målsägande och anhöriga till två andra målsägande som numera är avlidna, begärde ärendet överprövat. Utvecklingscentrum Göteborg inledde i december 2017 en granskning av hela ärendet, som totalt rör fyra målsägande. Den 11 december fattar överåklagare Mikael Björk beslut i ärendet. Antingen delar överåklagaren den tidigare åklagarens bedömning att det var riktigt att lägga ned förundersökningen. Då avslutas ärendet med det beslutet. Eller så beslutar överåklagaren att ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas och att förundersökningen återupptas.   Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum tisdag den 11 december klockan 11, på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. Insläpp från 10.30. Ta med presslegitimation eller intyg från redaktion. Observera att endast ackrediterade journalister kan närvara. Anmäl dig till [email protected] senast måndag den 10 december kl. 16. Medverkar gör överåklagare Mikael Björk. Tillfälle för intervju med åklagaren kommer att erbjudas i samband med pressträffen. Åklagaren kommer inte att ha möjlighet att boka in intervjuer vid annan tidpunkt än denna. Engelsk tolk kommer att finnas tillgänglig vid efterföljande intervjuer för att tolka från engelska till svenska och vice versa. Välkommen med din anmälan.

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden