Åklagarmyndighetens

Begäran om överprövning i Södertäljeärende

2018-01-12
Ett uppmärksammat ärendet där en 11-årig pojke 2001 mördades i stadsdelen Hovsjö i Södertälje handläggs nu av Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg. Den person som tidigare pekats ut i utredningen som gärningsman har genom sitt ombud begärt överprövning av åklagarens beslut.

Den 19 september 2017 beslutades att en åklagare skulle gå igenom handlingarna i det 16 år gamla ärendet, efter att nya uppgifter framkommit som kunde innebära en förnyad bedömning från åklagaren.

Den 27 oktober beslutade åklagaren att inte återuppta utredningen enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) eller förundersökningen angående mord.

När nu ombudet till den utpekade gärningspersonen har begärt att åklagarens beslut ska överprövas görs det vid Utvecklingscentrum Göteborg.

- Nu kommer vi att gå igenom materialet för att kunna fatta beslut. Det finns två möjliga beslut att fatta. Granskningen kan leda fram till att det finns skäl att vidta ytterligare utredningsåtgärder och då fattas beslut om att förundersökningen återupptas. I annat fall fattas beslut om att avsluta ärendet. Eftersom ärendet är omfattande går det inte nu att ge en prognos för när beslut efter granskning kan ges, säger kammaråklagare Elisabeth Trouvé.

Tidigare pressmeddelande i ärendet

Kontakt

Elisabeth Trouvé är tillgänglig för media per telefon klockan 13-14 fredag den 12 januari, 010-562 70 46.

Presstjänsten 010-562 50 20

Aktuella pressmeddelanden

 • Södertörns tingsrätt meddelar dom i dag fredag den 15 juni klockan 11 i ett ärende där en man åtalades för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media.

  Mannen åtalades för att på uppdrag av den kinesiska underrättelsetjänsten olovligen ha samlat in uppgifter och underrättelser om personer i den tibetanska miljön i Sverige. Han ska sedan ha lämnat uppgifterna vidare till en underrättelseofficer. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 2778-17 Pressmeddelande vid åtal. (https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=37E5C798910D941C) Kontakt Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig för media per telefon klockan 11.30-14.00 i dag fredag, 010-562 53 85.

  Läs mer
 • Åtal för våldtäkt

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot den av media så kallade kulturprofilen för två fall av våldtäkt begångna mot en kvinna i Stockholm under 2011. Åklagaren finns tillgänglig per telefon under dagen.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot den av media så kallade kulturprofilen för två fall av våldtäkt begångna mot en kvinna i Stockholm under 2011. Åklagaren finns tillgänglig per telefon under dagen.

  Under förundersökningen har förhör hållits med målsäganden, den misstänkta personen och ett flertal vittnen. – Min bedömning är att bevisläget är robust och tillräckligt för åtal, säger kammaråklagare Christina Voigt. I mars lades förundersökningen ned för ett antal händelser som ska ha inträffat under perioden mars 2013–april 2015. Tidigare pressmeddelande. (https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=A73762D12848B658) Christina Voigt finns tillgänglig per telefon, 010-562 54 49, för media i dag den 12 juni klockan 11–12 samt 13–14. Efter det kommer åklagaren inte ha möjlighet att svara på några frågor förrän efter huvudförhandlingen. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 15565-17

  Läs mer
 • En man begärs idag häktad vid Göteborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mord i Högsbo den 8 mars 2018.

  I lördags anhölls en man misstänkt för mordet i Högsbo den 8 mars i år. Mannen är svensk och är i 30-årsåldern. Han är tidigare dömd för våldsbrott och har anknytning till området. Mannen är även misstänkt för narkotikabrott. Misstankarna grundas på teknisk bevisning från brottsplatsen. Det finns inget i utredningen som tyder på att den misstänkte mannen kände målsäganden. Den misstänkte mannen förnekar brott. Den anhållne mannen är inte delgiven någon misstanke om mordförsöket i samma område i december förra året. Den gärningen fortsätter dock att utredas parallellt av samma grupp poliser. Förundersökningsledare är kammaråklagare Håkan Johansson. I nuläget kan inga övriga upplysningar lämnas, med hänsyn till förundersökningssekretessen. Häktningsförhandlingen kommer att hållas i Göteborgs tingsrätt under tisdagen. Tingsrättens målnummer: B 7796-18.

  Läs mer
 • Dom meddelas i barnvåldtäktsärende

  Malmö tingsrätt meddelar dom fredag den 8 maj klockan 11 i ett ärende där en 23-årig man är åtalad misstänkt för två fall av våldtäkt mot barn. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Malmö tingsrätt meddelar dom fredag den 8 maj klockan 11 i ett ärende där en 23-årig man är åtalad misstänkt för två fall av våldtäkt mot barn. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media i eftermiddag.

  Utredningen påbörjades sommaren 2017 och mannen har varit frihetsberövad sedan den 31 januari i år. Den första åtalspunkten gäller våldtäkt mot barn, där brottet ska ha ägt rum nån gång den 1-7 september 2016. Den andra åtalspunkten har samma rubricering och tidpunkten var den 1 juni 2017. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 6623-17 Kontakt Kammaråklagare Rikard Darell är tillgänglig för media per telefon klockan 13-14 i dag fredag, 010-562 61 33.

  Läs mer
 • Fredag den 8 juni klockan 11 meddelar Attunda tingsrätt dom i ett ärende där en profil på TV4 är åtalad misstänkt för våldtäkt. Efter att dom meddelats kommer åklagaren vara tillgänglig för media.

  Den 6 mars 2018 åtalades mannen misstänkt för en våldtäkt begången under september 2008 på Mjölkö i Österåkers kommun. Kontakt: Kammaråklagare Anna Bengtsson finns tillgänglig per telefon för media på fredag 8 juni klockan 12.30-13.30, 010-562 51 09. Målnummer Attunda tingsrätt B 11119-17

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden