Åklagarmyndighetens

Åklagare deltar i Almedalen

Även i sommar kommer Åklagarmyndigheten finnas på plats under politikerveckan i Almedalen. Liksom förra året arrangerar Åklagarmyndigheten i samarbete med fem andra myndigheter en gemensam seminariedag för rättsväsendet. Utöver detta kommer en rad åklagare delta i olika seminarier och debatter.

Tanken med rättsväsendets gemensamma seminariedag är att visa hur rättsväsendet med samlade krafter arbetar mot brottsligheten, exempelvis terrorism. Dagen arrangeras av Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Brå, Kriminalvården, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten. Det övergripande temat är "Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati."

Under rättsväsendets dag arrangeras fyra gemensamma seminarier. Moderatorer är Gabriella Ahlström och Jens Orback.

 

Program för rättsväsendets dag den 4 juli

Terrorism i Sverige – hur ser hotet ut?
Dag: 4/7 9.00–10.00
Plats: Wisby Strand, lokal Wisby
Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström, Riksenheten för säkerhetsmål
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47160

 

Hur arbetar rättsväsendet i särskilt utsatta områden?
Dag: 4/7 11.00–12.00
Plats: Wisby Strand, lokal Wisby
Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Mats Eriksson, Göteborgs åklagarkammare
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47929

 

Nätbrottslighet – 100 sätt att bli lurad på internet
Dag: 4/7 14.00–15.00
Plats: Wisby Strand, lokal Wisby
Medverkar från Åklagarmyndigheten: kammaråklagare Susanne Öhbom, Södertörns åklagarkammare, Stockholm
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47172

 

Rättsväsendets framtidsfrågor
Ett samtal med myndighetschefer från rättsväsendet.
Dag: 4/7 16.00–17.00
Plats: Wisby Strand, lokal Wisby
Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47941

 

Utöver detta deltar åklagare i följande arrangemang

Övergreppen som aldrig tar slut. Hur kan lagen bättre skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet?
Arrangör: ECPAT Sverige
Dag: 3/7 10.30 – 11.30
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Medverkar från Åklagarmyndigheten: kammaråklagare Alexandra Bopp, City åklagarkammare, Stockholm
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47818

 

Drabbad av våldtäkt – hur fungerar omhändertagandet i praktiken?Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige
Dag: 3/7 13.00 – 14.00
Plats: Strandvägen, H520
Medverkar från Åklagarmyndigheten: kammaråklagare Helene Gestrin, Åklagarkammaren i Linköping
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44962

 

Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?
Arrangör: Brottsoffermyndigheten
Dag: 4/7 8.00–08.40
Plats: S:t Hansgatan 21
Medverkar från Åklagarmyndigheten: överåklagare Marianne Ny, Utvecklingscentrum Göteborg
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44604

 

Nätdroger – roulett med livet som insats
Arrangör: Rättsmedicinalverket
Dag: 4/7 11.00 – 12.00
Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24
Medverkar från Åklagarmyndigheten: vice överåklagare Astrid Eklund, Utvecklingscentrum Stockholm
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46115

 

Behöver rättsväsendet journalistiken?
Arrangör: SVT, Opinion Almedalen
Dag: 4/7 20.00–21.00
Plats: SVT-scenen
Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47412

 

Hur bemöter vi hot och våld mot poliser?
Arrangör: Polisförbundet
Dag: 5/7 11.00 – 12.15
Plats: Strandgatan 19
Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46061

 

Lite ska man tåla, eller? Om hot och våld inom idrotten
Arrangör: Riksidrottsförbundet
Dag: 5/7 13.00 – 13.45
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Medverkar från Åklagarmyndigheten: riksåklagare Anders Perklev
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46267

 

Visst förekommer mutor i Sverige – risker i samband med offentlig upphandling
Arrangör: Konkurrensverket, TMK
Dag: 5/7 kl. 14.00 – 14.45
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44300

 

Tillsammans mot korruption inom bygg- och fastighetssektorn
Arrangör: IMM, ÖMK, Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna, NCC AB
Dag: 5/7 kl. 15.00 – 15.45
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Medverkar från Åklagarmyndigheten: chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44508

Folkliv på S:t Hansplan under Almedalsveckan. Foto: Henrik Montgomery/TT Bild.

Publicerad 2017-06-21

Nyheter från åklagarmyndigheten

 • ProgramRättsäkerhetensdagAlmedalen

  Rättsväsendets seminarier i Almedalen

  2017-07-07 Den 4 juli 2017 arrangerade Åklagarmyndigheten i samarbete med Polismyndigheten, Brå, Kriminalvården, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten fyra seminarier i Almedalen på temat: "Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati".

 • Folkliv

  Åklagare deltar i Almedalen

  2017-06-21 Även i sommar kommer Åklagarmyndigheten finnas på plats under politikerveckan i Almedalen. Liksom förra året arrangerar Åklagarmyndigheten i samarbete med fem andra myndigheter en gemensam seminariedag för rättsväsendet. Utöver detta kommer en rad åklagare delta i olika seminarier och debatter.

 • Juridikpodden,

  Riksåklagaren medverkar i Juridikpodden

  2017-06-14 Juridikpodden har träffat riksåklagare Anders Perklev och frågat honom bland annat vad det innebär att vara riksåklagare och hur man blir det.​​ Bland innehållet även ​​om Kevinfallet, om varför man inte kan dömas till 258 år i fängelse, om blåljusutredningen samt om narkotika.

 • Läs mer