Åklagarmyndighetens

För media

Åklagarmyndighetens verksamhet uppmärksammas ofta i media. Myndigheten strävar efter öppenhet så långt det är möjligt med hänsyn till brottsutredning och sekretess.

Presstjänst

Du som är journalist är välkommen att vända dig till Åklagarmyndighetens informationsavdelning, i första hand på telefonnumret till vår presstjänst.

Presstjänstens telefonnummer: 010-562 50 20

Presstjänsten är tillgänglig även utanför kontorstid.

Förmedling av kontaktuppgifter till enskilda åklagare sker i regel bara under kontorstid. Efter kontorstid svarar presstjänsten enbart på frågor av akut karaktär.

Frågor om statistik  

Åklagarmyndighetens statistiker kan svara på frågor om statistik.
Tel. 010-562 51 35 alternativt på e-post [email protected]

Utlämnande av handlingar

Med hänsyn till personuppgiftslagens krav om behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser kan Åklagarmyndigheten enbart lämna ut uppgifter eller handlingar ur förundersökningar per e-post till de myndigheter som Åklagarmyndigheten kommunicerar med via SGSI (Swedish Government Security Intranet).

Åklagarmyndigheten kan inte lämna ut sådana uppgifter till andra per e-post. Det går dock bra att beställa en papperskopia.

Åklagarmyndighetens medieåklagare

Medieåklagare är åklagare som har åtagit sig att vara särskilt tillgängliga för media. De kan ge fakta, berätta om hur åklagare arbetar och förklara sammanhang, utifrån sin egen erfarenhet som åklagare.

Medieåklagarna uttalar sig inte om andra åklagares ärenden. De ersätter inte heller presstjänsten eller olika expertfunktioner, såsom Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, utan ska ses som ytterligare en möjlighet för media att få åklagarperspektivet i olika frågor. Läs mer om medieåklagarna.

Övergripande frågor om olika brottstyper

På tre platser i landet finns Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. De bedriver metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och har den samlade övergripande kunskapen om olika brottstyper. Utvecklingscentrumen kan också hjälpa till att tolka statistik.

På utvecklingscentrumens sida under "Kontakt" beskrivs deras olika ansvarsområden.

Skicka e-post till Åklagarmyndigheten

Varje åklagarkammare har en central e-postbrevlåda som bevakas under dagtid, du hittar adressen på respektive åklagarkammares kontaktsida som du når genom länken i högerspalten. Enskilda medarbetare når du också säkrast via den centrala e-postadressen, ange till vem meddelandet riktar sig, gärna i ärenderaden.