Åklagarmyndighetens

Ungdomar och brott

I Sverige kan man bara få straff för att ha brutit mot lagen om man har fyllt 15 år. Är man under 15 år pratar polisen och socialtjänsten med ens föräldrar.

Från det att man fyller 15 år och det att man fyller 21 år har domstolarna speciella regler. Om man döms för brott under den tiden får man inte lika strängt straff som om man var vuxen.

Om man är minst 15 år men inte har fyllt 18 finns det särskilda straff som bara är för unga. Ett straff heter ungdomstjänst och betyder att man får jobba gratis för något som hjälper andra, till exempel på en idrottsklubb.

Ett annat straff heter ungdomsvård. Det betyder att man måste följa vissa regler som socialtjänsten bestämt. Det kan vara att gå att prata med någon vissa dagar eller att lämna urinprover. Man kan också få böter, det vill säga att man måste betala pengar som straff.

För riktigt svåra brott, som till exempel mord eller våldtäkt, finns det ett straff som heter sluten ungdomsvård. Det betyder att man blir inlåst på ett ställe med andra ungdomar och får gå i skola och sådant på det stället.

Om man inte har blivit dömd för brott tidigare och är under 18 år kan man få straffvarning. Det används vid brott som inte är så allvarliga, till exempel när man har stulit saker som inte var värda så mycket. Det betyder att det inte händer någonting den här gången, men om man skulle begå brott igen kan man få straff för båda sakerna man gjort.

Om man har fyllt 18 men inte 21 år får man samma sorts straff som vuxna. Däremot får man lite mildare straff eftersom man är ung.

Som vuxen kan man också få böter, det vill säga att man måste betala pengar som straff. 

Man kan också få villkorlig dom vilket betyder att man får en tid på två år då man måste sköta sig.

Om man inte gör det kan det bli en ny rättegång och man får ett nytt straff.