Åklagarmyndighetens

Vad ska jag kunna för att bli åklagare?

För att kunna bli anställd som åklagare ska du ha en svensk juristexamen. 

Du ska ha gjort notariemeritering i Sverige.

Du måste också vara svensk medborgare.

Notariemeriteringen betyder att du redan jobbat i två år i tingsrätt eller i förvaltningsrätt.

När du ansöker ska du skicka med papper som visar vem du är, det vill säga personbevis, bevis från gymnasiet, bevis att du har en svensk juristexamen, bevis över att du gjort notariemeritering, betyg från notariemeritering.

En åklagare måste också ha en passande personlighet. En åklagare bör vara logisk, självständig och kunna analysera. Och det är viktigt att kunna samarbeta med andra. Du måste också fatta beslut som kanske är jobbiga för andra.

Gå tillbaka till startsidan för Lättläst