Åklagarmyndighetens

För dig som vill jobba hos oss

Det finns 32 åklagarkammare i Sverige. På dem jobbar ungefär 950 åklagare.

Men alla som jobbar hos oss är inte åklagare. Det finns ungefär 500 personer som har administrativt arbete, till exempel sekreterare. De hjälper åklagarna på olika sätt.

På huvudkontoret i Stockholm finns dessutom personer som jobbar med ekonomi, statistik och information.