Åklagarmyndighetens

För dig som är misstänkt för ett brott

När ett brott har skett börjar polisen göra en
förundersökning.

Under förundersökningen försöker polisen
hitta en misstänkt till brottet,
det vill säga den man tror har gjort brottet.

Blir du misstänkt för ett brott har du ibland
rätt till en försvarsadvokat.
Försvarsadvokaten kallas för offentlig försvarare.

Du kan få en offentlig försvarare redan
under förundersökningen.
Den offentlige försvararen hjälper till
med allt som rör ditt mål och sitter med
under rättegången i domstolen.
Är du misstänkt för ett allvarligt brott
ska du alltid få en offentlig försvarare.

När förundersökningen är klar har den
misstänkte rätt att få läsa allt
som står skrivet om brottet i förundersökningen
och säga vad han eller hon tycker innan
åklagaren väcker åtal.
Den misstänkte kan be om att det ska
skrivas ned fler uppgifter i förundersökningen.

Att väcka åtal betyder att åklagaren vill
att brottet ska tas upp i en domstol.

Vill du ha en offentlig försvarare ska du
tala med åklagaren.
Om förundersökningen redan är färdig
kan du tala med domstolen direkt.
Det är domstolen som beslutar om du
har rätt till en offentlig försvarare.