Åklagarmyndighetens

Utvecklingscentrum Malmö

Utvecklingscentrum Malmö ansvarar för brott enligt brottsbalkens 12, 16 och 17 kapitel, miljö- och arbetsmiljöbrott, hatbrott samt en stor del av de specialstraffrättsliga brotten, bl.a. trafikbrotten och brott mot upphovsrätten. Utvecklingscentrum Malmö har ansvaret för frågor om mänskliga rättigheter med anknytning till straffrätten. Vidare ansvarar Utvecklingscentrum Malmö för polismål och mål som gäller brott av anställda inom åklagarväsendet. Därtill kommer klagomålsärenden mot åklagare.

Postadress:
205 90 Malmö

Besöksadress:
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 60 43
  • Fax 010-562 60 14
  • E-post [email protected]


Kontaktpersoner:

Överåklagare  Mats Svensson
Vice överåklagare Bengt Åsbäck
Åklagaradministratör Inger Steffert
Åklagaradministratör Helene Sörensson