Åklagarmyndighetens

Huvudkontoret

Huvudkontoret ansvarar för Åklagarmyndighetens verksamhet i Högsta domstolen, för rättslig styrning och centrala internationella frågor. Dessutom ansvarar huvudkontoret för övergripande tillsyn av den operativa verksamheten på åklagarkamrarna samt för myndighetens it-, ekonomi-, personal- och informationsfrågor.

På huvudkontoret finns följande avdelningar och enheter: rättsavdelningen med internationella enheten, tillsynsavdelningen, överåklagare för samordning och analys, ekonomiavdelningen med ekonomienheten, personalavdelningen med personalenheten, säkerhetsenheten och utbildningscentrum, informationsavdelningen, internrevisionen samt it-avdelningen med it-enheten och it-utvecklingsenheten.

Postadress:
Box 5553
114 85 Stockholm

Besöksadress:
Östermalmsgatan 87 C, 3 tr

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Receptionens öppettider kl. 8-12, 12.45-16.30 varje helgfri måndag – fredag

  • Växel 010-562 50 00
  • Fax 010-562 52 99
  • E-post [email protected]

Organisationsnummer:
202100-0084

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet och är skyldig att registrera alla allmänna handlingar som kommer in till myndigheten. Detta innebär att alla brev, inkl e-post och fax, registreras i myndighetens diarium. Därefter, oftast samma dag, vidarebefordrar registrator ärendet till rätt person (handläggare) vid Åklagarmyndigheten.

Kontaktpersoner:

Riksåklagare Anders Perklev
Vice riksåklagare Kerstin Skarp
Stabsråd Ann-Cathrine Wikström
Informationsdirektör Karin Rosander
Rättschef Lars Werkström
Tillsynschef Per Lindqvist
Personaldirektör Peter Brodd
Ekonomidirektör Ulf Ållebrand
It-direktör Anders Thoursie
Överåklagare för samordning och analys Lennart Guné
Överåklagare för internationell samordning och utveckling Björn Blomqvist
Säkerhetschef Mikael Svensson
Internrevisionschef Roger Karlson