Åklagarmyndighetens

Internationella åklagarkammaren Göteborg

Internationella åklagarkammaren Göteborg handlägger mål inom Västra Götalands län, Hallands län och Värmlands län, bland annat ärenden som avser gränsöverskridande - och även viss nationell - organiserad brottslighet, utomnordiska rättshjälpsärenden, ärenden om utlämning, överlämnande enligt Europeisk arresteringsorder, överförande av lagföring med mera.

Postadress:
Box 103
401 21 Göteborg

Besöksadress:
Ernst Fontells plats 15, Göteborg

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 70 00
  • Telefontider kl. 08.30–16.00 varje helgfri måndag – fredag
  • Fax 010-562 71 18
  • E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Chefsåklagare/kammarchef Mats Sällström
Vice chefsåklagare/kammarchef Thomas Ahlstrand
Chefsadministratör  Vakant