Åklagarmyndighetens

Internationella åklagarkammaren Malmö

Internationella åklagarkammaren i Malmö handlägger mål inom Skåne, Blekinge samt Kalmar och Kronobergs län, bland annat ärenden som avser gränsöverskridande - och även viss nationell - organiserad brottslighet, utomnordiska ärenden om rättslig hjälp, ärenden om utlämning, överlämnande enligt Europeisk arresteringsorder, överförande av lagföring med mera.

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Åklagarområde Syd
Internationella åklagarkammaren Malmö
205 90 Malmö

Besöksadress:
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 61 62
  • Telefontider kl. 08.30–16.00 varje helgfri måndag – fredag
  • Fax 010-562 60 13
  • E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Chefsåklagare/kammarchef Vakant
Vice chefsåklagare/tf kammarchef Aleksander Cronenberger
Chefsadministratör  Boel Olsson