Åklagarmyndighetens

Västerorts åklagarkammare och Lokal åklagare i Visby

Västerorts åklagarkammare handlägger brott som begåtts i Stockholms stads stadsdelar Spånga, Tensta, Hässelby, Vällingby och Bromma samt Solna, Sundbyberg och Ekerö kommuner. Kammaren arbetar mot Solna tingsrätt. Lokal åklagare i Visby, som hör till Västerortskammaren, handlägger ärenden där brottet begåtts på Gotland. Åklagaren i Visby arbetar mot Gotlands tingsrätt.

Adressuppgifter för Västerorts åklagarkammare 

Postadress:
Box 1250
171 24 Solna

Besöksadress:
Sundbybergsvägen 9 Solna

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefontider kl. 8.30-16 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 57 50
  • Fax 010-562 57 59 
  • E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Tf. chefsåklagare/kammarchef Stefan Bergman
Vice chefsåklagare/vice kammarchef Åke Olsson
Chefsadministratör Josefin Lilja
Vice chefsadministratör Eva-Liisa Nolvak

 

Adressuppgifter för Lokal åklagare i Visby

Postadress:
Box 1267
621 23 Visby

Besöksadress:
Norra Hansegatan 2B, Visby

  • Telefon 010-562 57 83, 010-562 57 86
  • Telefontider kl. 08.30–16 varje helgfri måndag – fredag.
  • Fax 0498-24 72 12
  • E-post [email protected]

Kontaktpersoner
Se ovan