Åklagarmyndighetens

Åklagarområde Stockholm

I Åklagarområde Stockholm ingår följande åklagarkammare: Norrorts åklagarkammare, Västerorts åklagarkammare med Lokal åklagare i Visby, Söderorts åklagarkammare, Södertörns åklagarkammare samt City åklagarkammare.

Åklagarområdets kansli har en samordnande funktion i åklagarområdet och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 70296
107 22 Stockholm

Besöksadress:
Kungsbron 21, Stockholm

Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag

 

Kontaktpersoner:

Områdeschef/överåklagare Katarina Johansson Welin
Kansliåklagare/kammaråklagare Angelica Runesson