Åklagarmyndighetens

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Internationella åklagarkammaren Stockholm är den största internationella åklagarkammaren i Sverige.

Huvudsakliga ansvarsområden:   

• Bekämpning av gränsöverskridande brottslighet samt i vissa fall nationell organiserad brottslighet. 

• Bekämpning av vissa internationella brott av allvarlig beskaffenhet, exempelvis brott som kan inrymmas i Romstadgans definition av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.     

• Inkommande ärenden om internationell rättslig hjälp, dock inte från de nordiska länderna, i brottmål, om erkännande och verkställighet i Sverige av frysningsbeslut, om utlämning eller överlämnande från Sverige och om överförande av lagföring i vissa fall.   


Postadress:
Box 57
101 21  Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 25 A, 5 tr, Stockholm

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 50 00 
  • Telefontider kl. 08.30–16.00 varje helgfri måndag – fredag
  • Fax 010-562 54 83 
  • E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Kammarchef/chefsåklagare Lise Tamm
Vice kammarchef/vice chefsåklagare Marie Lind Thomsen
Vice kammarchef/vice chefsåklagare Eva-Lena Wessman
Chefsadministratör Ann Peters
Vice chefsadministratör Lisa Wallin