Åklagarmyndighetens

Kontakt

Åklagarmyndigheten är organiserad i sju åklagarområden, en nationell avdelning, utvecklingscentrum och ett huvudkontor.

Åklagarmyndigheten ger inte juridisk rådgivning
Ärenden om misstänkta brott ska avgöras i domstol och därför kan inte myndigheten lämna besked om hur en rättsregel bör tillämpas i enskilda fall.

Expeditionstider
Åklagarkamrarnas expeditionstider är i regel vardagar kl 9-12 och 13-15.
Observera att expeditionstiden kan vara förkortad dag före helgdag.

Telefontider
Telefontiden för åklagarkamrarna är i regel vardagar kl 8.30–16.00.
Observera att telefontiden kan vara förkortad dag före helgdag.

Senast uppdaterad 2016-01-27