Åklagarmyndighetens

Ny som jurist

Praktik

Om man under juristutbildningen vill genomföra praktik för att få inblick i åklagaryrket så får man vända sig direkt till en åklagarkammare. Det är åklagarkammaren som avgör om de tar in praktikanter eller inte.

Beredningsjurist

Som beredningsjurist har man en tidsbegränsad anställning som omfattar sex månader. Beredningsjuristen bereder underlag åt åklagarna. För att bli anställd som beredningsjurist ska man vara i slutfasen på sina juridikstudier.

Om man har en jur. kand-examen när man anställs som beredningsjurist, så får tiden i normalfallet tillgodoräknas vid notariemeritering inom Sveriges Domstolar. 

Åklagaraspirant   

Den som har svensk jur.kand-examen, har fullgjort svensk notariemeritering vid tingsrätt eller länsrätt samt är svensk medborgare kan bli antagen som åklagaraspirant vid Åklagarmyndigheten.

Tiden som åklagaraspirant innebär 9-12 månaders provanställning. Under tiden som åklagaraspirant har man en handledare och man påbörjar då sin åklagarutbildning.

Efter provanställningens slut övergår anställningen i en tillsvidareanställning som assistentåklagare under två år.

Under tiden som assistentåklagare får man fortsatt handledning och fortsatt utbildning. Efter två år som assistentåklagare bedöms om man är lämplig och i så fall utnämns man till kammaråklagare.

Notarietjänstgöring på åklagarkammare

Nu finns möjligheten för jurister att göra en del av notarietjänstgöringen på en åklagarkammare. På Åklagarmyndigheten finns just nu ett tiotal s.k. åklagarnotarier runt om i landet.   För att bli åklagare ska man ha svensk jur.-kand.-examen och notariemeritering. Meriteringen görs under två år och en del av denna period kan förläggas till Åklagarmyndigheten. Resterande tid görs på tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Sommarnotarier

Åklagarmyndigheten har ingen möjlighet att ta in sommarnotarier.