Åklagarmyndighetens

Kontaktpersoner - rekrytering

Samtliga kontaktpersoner nedan nås under kontorstid via Åklagarmyndighetens växel: 010-562 50 00
Kontaktperson Tjänster i...
Ann-Sofie Berg
Ann-Sofie Berg
Åklagarområde Nord:
 • Åklagarkammaren i Luleå,
 • Åklagarkammaren i Umeå,
 • Åklagarkammaren i Östersund,
 • Åklagarkammaren i Sundsvall.

Nationella åklagaravdelningen:
 • Internationella åklagarkammaren Stockholm,
 • Riksenheten mot korruption,
 • Riksenheten för säkerhetsmål,
 • Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Daniel Hammarström

Daniel Hammarström


Åklagarområde Syd:
 • Åklagarkammaren i Karlskrona,
 • Åklagarkammaren i Kristianstad,
 • Åklagarkammaren i Växjö,
 • Åklagarkammaren i Helsingborg,
 • Internationella åklagarkammaren i Malmö,
 • Malmö åklagarkammare,
 • Södra Skånes åklagarkammare,
 • Åklagarkammaren i Kalmar.

Särskilda åklagarkammaren (Malmö).
Emma Lomstedt
Emma Lomstedt
Åklagarområde Stockholm:
 • City åklagarkammare,
 • Söderorts åklagarkammare i Stockholm,
 • Södertörns åklagarkammare,
 • Västerorts åklagarkammare,
 • Norrorts åklagarkammare.

Särskilda åklagarkammaren (Stockholm).

Marcus Davidsson

Marcus Davidsson

Åklagarområde Öst:
 • Åklagarkammaren i Jönköping,
 • Åklagarkammaren i Eskilstuna,
 • Åklagarkammaren i Norrköping,
 • Åklagarkammaren i Nyköping,
 • Åklagarkammaren i Linköping.

Åklagarområde Mitt:
 • Åklagarkammaren i Gävle,
 • Åklagarkammaren i Uppsala,
 • Åklagarkammaren i Västerås.

Micaela Sundbom

Micaela Sundbom

Åklagarområde Bergslagen:
 • Åklagarkammaren i Falun,
 • Åklagarkammaren i Örebro,
 • Åklagarkammaren i Karlstad.

Åklagarområde Väst:
 • Åklagarkammaren i Halmstad,
 • Göteborgs åklagarkammare,
 • Åklagarkammaren i Uddevalla,
 • Åklagarkammaren i Skövde,
 • Åklagarkammaren i Borås,
 • Internationella åklagarkammaren Göteborg.

Särskilda åklagarkammaren (Göteborg).
Sofia Forsberg

Sofia Forsberg

Huvudkontoret