Åklagarmyndighetens

Personalstatistik

Här presenteras en del av den tillgängliga personalstatistiken för Åklagarmyndigheten. Fler uppgifter finns i Åklagarmyndighetens årsredovisning (se högerspalten). 

År Totalt antal anställda Varav åklagare Varav övriga yrkesgrupper
2016 1418

959

495
2015 1361

931

430

2014 1341

904

437

  • Andelen kvinnor totalt i åklagarorganisationen år 2016 var 67 procent och 33 procent var män  
  • Andelen kvinnliga chefer vid årsskiftet 2016/2017 var 61 procent (62 procent år 2015) och andelen manliga chefer 39 procent (38 procent år 2015).   
  • Andelen kvinnliga åklagare var år 2016  60 procent (60 procent under 2015) respektive manliga åklagare 40 procent (40 procent under 2015)  
  • Medelåldern för åklagare år 2016 var 45 år, och för administrativ personal 45 år.