Åklagarmyndighetens

Löner

År 2018
  • Åklagaraspirant 33 300 kr/mån
  • Assistentåklagare 35 400 kr/mån
  • Assistentåklagare (1 år) 37 200 kr/mån
  • Kammaråklagare (nyutnämnd) 41 300 kr/mån

För övriga yrkesgrupper tillämpas individuell lönesättning.