Åklagarmyndighetens

Löner

År 2017
  • Åklagaraspirant 33 000 kr/mån
  • Assistentåklagare 35 000 kr/mån
  • Assistentåklagare (1 år) 36 800 kr/mån
  • Kammaråklagare (nyutnämnd) 41 000 kr/mån

För övriga yrkesgrupper tillämpas individuell lönesättning.