Åklagarmyndighetens

Pressmeddelanden

 • Status i ärende med polisskjutning

  Förundersökningen om händelsen där en 20-årig man sköts till döds av polis på morgonen den 2 augusti i Stockholms innerstad fortsätter. Åklagaren väntas fatta beslut i början av 2019.

  Läs mer

  Förundersökningen om händelsen där en 20-årig man sköts till döds av polis på morgonen den 2 augusti i Stockholms innerstad fortsätter. Åklagaren väntas fatta beslut i början av 2019.

  Utredningen syftar till att klargöra vad som hände i samband med skjutningen. Förhör med flera personer och tekniska undersökningar har genomförts. – Vi sammanställer och analyserar det omfattande utredningsmaterialet. När det arbetet är klart kommer jag att fatta beslut. Det är viktigt att utredningen kan genomföras metodiskt och grundligt på sedvanligt sätt, säger förundersökningsledare Martin Tidén. När åklagaren fattar beslut kommer det att kommuniceras via ett pressmeddelande.  Åklagaren har i nuläget inga fler upplysningar att lämna i ärendet.

  Läs mer
 • Kvinnors vittnesmål viktiga vid krigsbrott

  I dag delas Nobels fredspris ut till Nadia Murad och Denis Mukwege för deras arbete med att få ett slut på användning av sexuellt våld som ett vapen i väpnade konflikter. I Sverige finns krigsbrottsåklagare som har utbildats särskilt i att utreda dessa brott.

  Läs mer

  I dag delas Nobels fredspris ut till Nadia Murad och Denis Mukwege för deras arbete med att få ett slut på användning av sexuellt våld som ett vapen i väpnade konflikter. I Sverige finns krigsbrottsåklagare som har utbildats särskilt i att utreda dessa brott.

  I dag delas Nobels fredspris ut till Nadia Murad och Denis Mukwege för deras arbete med att få ett slut på användningen av sexuellt våld som ett vapen i väpnade konflikter. På Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet arbetar åklagare med särskild inriktning på att utreda krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. Sverige bedriver också ett nära samarbete med andra europeiska länder för att utreda och lagföra förövare som kan befinna sig inom EU. – Vi delar ordföranden i Nobelkommitténs budskap om att kvinnor som används som ett vapen i konflikter behöver skydd och att deras förövare måste ställas till svars. Det är av stor vikt att dessa frågor uppmärksammas och även att det blir känt att vi i Sverige kan åtala för dessa brott, oavsett var de är begångna, säger chefsåklagare Lise Tamm.  Att utreda sexuellt våld i väpnade konflikter kräver särskild kompetens – både för att upptäcka brotten och för att de ska kunna utredas. De svenska krigsbrottsåklagarna, som har utbildats särskilt i att utreda sexuellt våld i väpnade konflikter, menar att det är mycket viktigt att även kvinnliga målsägare kommer till tals i utredningar om krigsförbrytelser och andra internationella brott. – Vi tror att det fortfarande finns förövare och offer i Europa som vi inte har kännedom om. Kvinnors vittnesmål är oerhört betydelsefulla, både för att belysa eventuellt sexuellt våld men också för att påvisa de fulla konsekvenserna av de mest allvarliga brotten som svensk och internationell rättsordning känner. De här utredningarna är komplicerade och kräver tålamod men ambitionen är hög i Sverige, säger kammaråklagare Reena Devgun som är samordnare för Sveriges krigsbrottsåklagare. Har du information som du vill lämna till svenska myndigheter, kontakta polisen, se https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/krigsbrott/ Kontakt Chefsåklagare Lise Tamm, 010-562 54 48 Kammaråklagare Reena Devgun, 010-562 57 62

  Läs mer
 • Tisdag den 11 december håller åklagaren pressträff om överprövningen som rör en kirurg som tidigare varit anställd på Karolinska universitetssjukhuset där han utfört operationer av luftstrupar.

  Kirurgen var delgiven misstanke om tre fall av vållande till annans död, grovt brott, alternativt vållande till kroppsskada, grovt brott och ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott. Operationerna utfördes 2011-2013. Förundersökningen lades ned den 12 oktober 2017. En målsägande och anhöriga till två andra målsägande som numera är avlidna, begärde ärendet överprövat. Utvecklingscentrum Göteborg inledde i december 2017 en granskning av hela ärendet, som totalt rör fyra målsägande. Den 11 december fattar överåklagare Mikael Björk beslut i ärendet. Antingen delar överåklagaren den tidigare åklagarens bedömning att det var riktigt att lägga ned förundersökningen. Då avslutas ärendet med det beslutet. Eller så beslutar överåklagaren att ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas och att förundersökningen återupptas.   Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum tisdag den 11 december klockan 11, på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm. Insläpp från 10.30. Ta med presslegitimation eller intyg från redaktion. Observera att endast ackrediterade journalister kan närvara. Anmäl dig till [email protected] senast måndag den 10 december kl. 16. Medverkar gör överåklagare Mikael Björk. Tillfälle för intervju med åklagaren kommer att erbjudas i samband med pressträffen. Åklagaren kommer inte att ha möjlighet att boka in intervjuer vid annan tidpunkt än denna. Engelsk tolk kommer att finnas tillgänglig vid efterföljande intervjuer för att tolka från engelska till svenska och vice versa. Välkommen med din anmälan.

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden

Aktuellt på Åklagarmyndigheten