Åklagarmyndighetens

Pressmeddelanden

 • För närvarande förekommer uppgifter i medierna om att en åklagare i Karlskrona, som anmälts för jäv, skulle ha mottagit hot.

  Åklagarmyndigheten kommenterar aldrig enskilda åklagares säkerhet – av bland annat säkerhetsskäl. Myndigheten kan därför varken bekräfta eller dementera de uppgifter som förekommit. Generellt har myndigheten ett omfattande systematiskt säkerhetsarbete, som syftar till att minimera både strukturella och enskilda säkerhetsrisker.

  Läs mer
 • En man hade mot sitt nekande dömts av hovrätten till livstids fängelse för medhjälp till mord. Mannen överklagade till Högsta domstolen och gjorde gällande att en kvinna hade kontaktat hans försvarare och uppgett att hon kunde ge mannen alibi för den aktuella tidpunkten när morden ägde rum.

  Uppgifterna ledde till att förundersökningen återupptogs och att bl.a. kvinnan hördes av polis. Hon uppgav i polisförhöret att hon hade befunnit sig tillsammans med mannen under den aktuella tidpunkten på en helt annan plats än brottsplatsen. När kvinnans uppgifter kontrollerades närmare kunde det dock konstateras att hon ljugit. Kvinnan åtalades för skyddande av brottsling, grovt brott. Straffbestämmelsen, som finns i 17 kap. 11 § brottsbalken, lyder enligt bl.a. följande. ”Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år”. Såväl tingsrätten som hovrättens majoritet ansåg att kvinnans agerande inte kan falla in under bestämmelsen om skyddande av brottsling. De frikände därför kvinnan. Två ledamöter i hovrätten var skiljaktiga och ansåg att bestämmelsen om skyddande av brottsling täcker kvinnans agerande. De ansåg därför att hon skulle dömas för skyddande av brottsling, grovt brott till villkorlig dom och böter. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör om medvetet osanna uppgifter i ett polisförhör som lämnas med direkt uppsåt att en gärningsperson ska bli frikänd kan utgöra skyddande av brottsling. Överklagandet (https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/verksamheten-i-hogsta-domstolen/overklaganden/am-2018-7605-skyddande-av-brottsling.pdf) Kontakt Byråchefen My Hedström 010-562 50 27 Presstjänsten 010-562 50 20  

  Läs mer
 • Måndag den 19 november fattar åklagaren beslut i ärendet. I samband med beslutet bjuder åklagaren, polisen och socialförvaltningen in till pressträff i Jönköping.

  En man anträffades död utomhus i ett grönområde i Huskvarna den 8 augusti. Initialt inleddes en förundersökning om vållande till annans död. Efter ett preliminärt obduktionsbesked ändrades brottsrubriceringen till mord. Även en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare avseende mord inleddes. I en utredning  där den som kan misstänkas är under 15 år och inte straffmyndig kan åklagaren fatta två beslut. Antingen avslutas utredningen och protokoll skickas till socialtjänsten. Eller så avslutas utredningen och bevistalan (https://www.aklagare.se/ordlista/b/bevistalan/) väcks. På måndag kommer åklagaren fatta beslut i ärendet.   Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum måndag 19 november kl. 13 i polishuset i Jönköping, Vallgatan 3-5. Samling i entrén kl. 12.30. Var på plats i god tid. Anmäl dig senast på måndag 19 november kl. 9 till [email protected] Ange namn och redaktion. Ta med presslegitimation eller liknande handling. Medverkande Linda Schön, kammaråklagare och förundersökningsledare Maria Blomkvist, kriminalinspektör på grova brott Lilian Elmqvist, områdeschef barn och ungdom, socialförvaltningen Målnummer i Jönköpings tingsrätt: B 3196-18 Kommunikation om unga lagöverträdare Åklagarmyndighetens handbok om utredningar där den som kan misstänkas är under 15 år (https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/handbocker/handbok-utredningar-enligt-31--lul.pdf). I handboken finns bland annat skrivningar om hanteringen av extern kommunikation. Kontakt: Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20 Pressansvarig Polisregion Öst Tommy Thorngren 010-566 75 26 För generella frågor om utredningar enligt lagen om unga lagöverträdare: Kammaråklagare Sara Stolper, Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm, 010-562 53 40 Tidigare pressmeddelanden i ärendet: 2018-09-26 (https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=C6FA12AB06B5055E) 2018-09-03  (https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=ACCB9D8FAE8BE7F9)

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden

Aktuellt på Åklagarmyndigheten